Oral Exam Schedule

Tentatively: October 25, 2007 in Ath 3-52

StudentTime
Zhiyu09:30-09:40
Jiaofen09:40-09:50
Camilo09:50-10:00
Naimeh10:00-10:10
Kang10:10-10:20
Ci10:20-10:30
Yi10:30-10:40
Shuang10:40-10:50
Dave10:50-11:00
Wei11:00-11:10
Ying11:10-11:20
Yavar11:20-11:30
Bradley11:30-11:40
Mojdeh11:40-11:50
Farzaneh11:50-12:00
Han12:00-12:10
Fariba12:10-12:20