BWV 9   Het heil is naar ons toegekomen
1. Coro
Flauto traverso, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo
  Het heil, van genade en louter goedheid,
is naar ons toegekomen.
De werken, zij werken nimmermeer
Zij kunnen ons niet behoeden.
Jezus Christus ziet het geloof aan,
Hij heeft genoeg voor ons allen gedaan,
Hij is de Middelaar geworden.
2. Recitativo B
Continuo
  God gaf ons een Wet, maar wij waren te zwak
Dat wij er ons aan zouden kunnen houden.
Wij liepen slechts de zonden na,
Geen mens was vroom te noemen.
De geest bleef aan het vlees kleven
En waagde het niet te weerstreven.
Wij moesten naar de Wet gaan
En daar onszelf als in een spiegel zien
Hoe ondeugdelijk onze natuur is.
En dan nog zouden wij erbij blijven.
Uit eigen kracht is niemand in staat
De zondige ondeugden te verlaten,
Ook als hij al zijn kracht zou gebruiken.
3. Aria T
Violino solo, Continuo
  Wij waren reeds te diep gezonken,
De afgrond verzwelgt ons volledig.
    De dood dreigde uit de diepte.
    En dan nog kan in zulke nood
    Ons een hand behulpzaam zijn.
4. Recitativo B
Continuo
  Toch moest de Wet vervuld worden;
Daarom kwam het Heil van de aarde,
De hoogste Zoon heeft het zelf vervuld
En de toorn van zijn Vader gedoofd.
Door Zijn onschuldig sterven
Deed Hij ons hulp verwerven.
Wie nu Dezelfde vertrouwt,
Wie op Zijn leiden bouwt,
Gaat niet verloren.
De hemel is voor de uitverkorenen,
Die het ware geloof met zich brengt
En Jezus stevig in Zijn armen valt.
5. Aria (Duetto) S A
Flauto traverso, Oboe d'amore, Continuo
  Heer, u ziet, in plaats van goede werken,
Neer op de geloofssterkte van het hart.
Alleen het geloof neemt U aan..
    Alleen het geloof maakt rechtvaardig
    Al het andere schijnt te slecht
    Om ons te kunnen helpen.
6. Recitativo B
Continuo
  Wanneer wij de zonden uit de Wet erkennen,
Slaat ons het geweten neer;
Maar het is onze troost te noemen,
Dat wij in het Evangelie
Gelijk weer vrolijk
En vreugdevol worden:
Dit sterkt ons geloof weer.
Daarom hopen wij op de tijd
Die Gods Goedheid
Ons heeft toegezegd,
Maar ook, uit wijze raad,
Het uur voor ons verzwegen heeft.
Maar: laat ons verblijden,
Hij weet wanneer het nodig is.
En Hij heeft geen list nodig
Voor ons; wij mogen op Hem bouwen
En Hem alleen vertrouwen.
7. Choral
Violino I e Flauto traverso in octava e Oboe d'amore col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo
  Als het lijkt, of Hij niet wil,
Laat je er niet door verschrikken,
Want waar Hij het beste mee voor heeft,
Daar laat Hij het niet ontdekken.
Laat je Zijn woord gewisser zijn
En of je hart louter "Nee" sprak,
Huiver er niet voor.


Besetzung   Soli: S A T B, Coro: S A T B, Flauto traverso, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit   1731/35
Text   1,7: Paul Speratus 1523; 2-6: unbekannter Dichter
Anlass   6. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion   Aryeh Oron

Bach Cantata Page