BWV 7   Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan
1. Coro
Oboe d'amore I/II, Violino concertante, Violino I/II, Viola, Continuo
  Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan
Volgens de wil van zijn Vader.
Van Sint Johannes ontving Hij het doopsel,
Om Zijn werk en ambt te vervullen;
Hij wilde ons een bad oprichten,
Om onze zonden af te wassen,
Te verdrinken ook de bittere dood
Door zijn eigen Bloed en Wonden;
Er geldt een nieuw leven.
2. Aria B
Continuo
  Hoort en bemerkt, gij mensenkinderen,
Wat God zelf onder de doop verstaat.
    Er moet hier weliswaar water zijn,
    Doch niet slechts water alleen.
    Gods Woord en Gods Geest
    Doopt en reinigt de zondaar.
3. Recitativo T
Continuo
  Dit heeft God duidelijk
Met woorden en met beelden bewerkstelligd.
Bij de Jordaan liet de Vader openbaar
De stem bij de doop van Christus horen;
Hij sprak: Deze is mijn welbeminde Zoon,
In Hem heb ik welbehagen;
Hij is van de hoge, hemelse troon
Voor het welzijn van de wereld
In nederige gestalte gekomen
En heeft het vlees en bloed
Van de mensenkinderen aangenomen.
Neemt Hem nu als uw Heiland aan
En hoort zijn kostbare onderrichtingen!
4. Aria T
Violino concertante I/II, Continuo
  De stem van de Vader liet zich horen,
De Zoon, die ons met Bloed vrijkoopt,
Werd als een waarachtig mens gedoopt.
De Geest verscheen in de gedaante van de Duif,
Zodat wij zonder twijfel geloven,
Dat de Drie‰enheid
Ons zelf de Doop heeft toebereid.
5. Recitativo B
Violino I/II, Viola, Continuo
  Toen Jezus daar na zijn lijden
En na de verrijzenis
Uit deze wereld naar de Vader wilde gaan,
Sprak Hij tot zijn leerlingen:
Gaat over de wereld en onderricht alle heidenen,
Wie op aarde gelooft en gedoopt wordt,
Die zal gerechtvaardigd en zalig worden.
6. Aria A
Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
  Mensen, gelooft toch in deze genade,
Dat u niet in zonde sterft
Noch in de hellepoel bederft!
Mensenwerk en -heiligheid
Geldt voor God in geen enkele tijd.
Zonden zijn ons aangeboren,
Wij zijn van nature verloren;
Geloof en Doop maakt ze rein,
Dat ze ons niet kunnen verdoemen.
7. Choral
Oboe d'amore I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo
  Het oog ziet alleen het water,
Hoe mensen water gieten;
Het geloof alleen verstaat de kracht
Van het Bloed van Jezus Christus;
En is voor hem een rode vloed,
Door Christus Bloed gekleurd,
Die alle schade afdoende heelt
Die wij van Adam hebben ge‰rfd,
Ook van wat wij zelf hebben begaan.


Besetzung   Soli: A T B, Coro: S A T B, Oboe d'amore I/II, Violino concertante I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit   24. Juni 1724
Text   1,7: Martin Luther 1524; 2-6: unbekannter Dichter
Anlass   Johannis (24. Juni)
Diskussion   Aryeh Oron Julian Mincham

Bach Cantata Page