BWV 4   Christus lag in doodszwachtels
1. Sinfonia
Violino I/II, Viola I/II, Continuo
 
2. Versus 1 S A T B
Violino I/II, Viola I/II, Cornetto col Soprano, Trombone I coll'Alto, Trombone II col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo
  Christus lag in doodszwachtels
Voor onze zonden gegeven,
Hij is weer opgestaan.
Daarom moeten wij vrolijk zijn,
God loven en Hem dankbaar zijn
En zingen alleluia.
Alleluia!
3. Versus 2 S A
Cornetto col Soprano, Trombone I coll'Alto, Continuo
  De dood kan niemand dwingen,
Bij alle mensenkinderen,
Dit alles doet onze zondigheid.
Geen onschuld was te vinden,
Daarom kwam de dood zo snel
En overmeesterde ons;
Hield ons in zijn rijk gevangen.
Alleluia!
4. Versus 3 T
Violino I/II, Continuo
  Jezus Christus, Gods Zoon,
Is in onze plaats gekomen,
heeft de zonde weggenomen
En daarmee de dood beslecht:
Al zijn recht en geweld,
Er blijft niets over van de gestalte van de dood.
De stekel heeft hij verloren.
Alleluia!
5. Versus 4 S A T B
Continuo
  Het was een wonderlijke oorlog,
Omdat de dood en het leven streden.
Het leven behaalde de overwinning,
Het heeft de dood verslagen.
De Schrift heeft verkondigd
Hoe de ene dood de andere verslond.
De dood is tot spot gemaakt.
Alleluia!
6. Versus 5 B
Violino I/II, Viola I/II, Continuo
  Hier is het waarachtige Paaslam
Dat God heeft geboden,
Dat Zich hoog aan de stam van het kruis bevindt;
In warme liefde geofferd,
Het Bloed tekent onze deuren.
Dat houdt het geloof de dode voor.
De worger kan ons niet meer schaden.
Alleluia!
7. Versus 6 S T
Continuo
  Laten wij dus dat Hoogfeest vieren
Met vreugde van hart en gelukzaligheid,
Dat de Heer over ons schijnen laat.
Hijzelf is de Zon
Die door zijn genadige glans
Onze harten geheel verlicht.
De nacht der zonde is verdwenen.
Alleluia!
8. Versus 7 S A T B
Violino I/II e Cornetto col Soprano, Viola I e Trombone I coll'Alto, Viola II e Trombone II col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo
  Wij eten en leven wel
In het juiste Paasmaal.
Het oude zuurdesem moet zich niet
Bij het Woord van genade bevinden.
Christus wil de maaltijd zijn
En spijzigen de ziel alleen.
Het geloof laat zich niet anders leven.
Alleluia!


Besetzung   Soli: S A T B, Coro: S A T B, Cornetto, Trombone I-III, Violino I/II, Viola I/II, Continuo
Entstehungszeit   um 1707/08
Text   Martin Luther 1524
Anlass   1. Osterfesttag
Diskussion   Aryeh Oron Julian Mincham

Bach Cantata Page