BWV 3   O God, hoeveel harteleed I
1. Coro
Oboe d'amore I/II e Trombone col Basso, Violino I/II, Viola, Continuo
  God, hoeveel harteleed
Komt mij in deze tijd tegemoet!
De smalle weg is bedroevend vol,
Want ik moet naar de hemel opgaan.
2. Recitativo (e Choral) T A S B
Continuo
  Hoe moeilijk laat zich vlees en bloed,
Tenor
Dat slechts naar het aardse en ijdele streeft,
En noch met God, noch met de hemel rekening houdt,
Naar de eeuwige zaken dwingen!
Alt
Omdat U, o Jezus, nu mijn alles bent,
En toch mijn vlees zo tegendraads is.
Tot wie zou ik mij anders richten?
Sopraan
De geest is gewillig, maar het vlees zwak.
Zo help mij, U die mijn hart zuivert;
Op U, o Jezus, heb ik mijn zinnen gezet.
Bas
Wie op Uw raad en Uw hulp vertrouwt,
Die heeft zeker niet op verkeerde grond gebouwd,
Omdat U voor de vertroosting van de hele wereld bent gekomen
En onze zonden op U heeft genomen;
Daarom redt ons Uw sterven
Van het uiteindelijke bederf.
Daarom smaakt toch een gelovig gemoed
De vriendelijkheid en goedheid van de Heer.
3. Aria B
Continuo
  Ondervind ik helle-angst en pijn,
Desondanks moet bestendig in het hart,
Een oprechte, hemelse vreugde zijn.
    Ik hoef slechts Jezus' Naam te noemen,
    Die kan ook onmetelijke pijnen
    Als een lichte nevel wegnemen.
4. Recitativo T
Continuo
  Mijn lichaam en geest mogen wegkwijnen,
Bent U, o Jezus, de mijne
En ik ben de Uwe,
Zal ik er niet op letten.
Uw trouwe mond
En Uw oneindige liefde,
Die steeds onveranderd is gebleven,
Omvat voor mij het Eerste Verbond
Dat mijn hart met vreugde vult
En ook de doodsangst van de verschrikking van het graf stilt.
Vallen nood en gebrek gelijktijdig en van alle kanten binnen,
Mijn Jezus zal mijn Schat en Rijkdom zijn.
5. Aria (Duetto) S A
Oboe d'amore I/II e Violino I all' unisono, Continuo
  Als er zorgen op mij drukken,
Wil ik in blijdschap
Tot mijn Jezus zingen.
    Jezus helpt mijn kruis te dragen,
    Daarom wil ik gelovig zeggen:
    Het dient altijd het beste.
6. Choral
Violino I e Corno e Oboe d'amore I/II col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo
  Behoud mijn hart rein in geloof,
Dan leef en sterf ik alleen voor U.
Jezus, mijn Troost, hoor mijn begeren.
O, mijn Heiland, was ik maar bij U.


Besetzung   Soli: S A T B, Coro: S A T B, Corno, Trombone, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit   14. Januar 1725
Text   1,2,6: Martin Moller 1587; 3-5: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters
Anlass   2. Sonntag nach Epiphanias
Diskussion   Aryeh Oron Julian Mincham

Bach Cantata Page