BWV 2   O God, zie van de hemel neer
1. Coro
Violino I e Trombone I col Soprano, Violino II e Oboe I/II e Trombone II coll'Alto, Viola e Trombone III col Tenore, Trombone IV col Basso, Continuo
  God, zie van de hemel neer
En toon hierbij Uw erbarmen!
Hoe weinig zijn er van Uw heiligen;
Verlaten zijn wij, armzaligen.
Uw woord houdt men niet voor waar,
Het geloof is ook totaal verwaterd
Bij alle mensenkinderen
2. Recitativo T
Continuo
  Zij onderrichten ijdele, valse list,
Hetgeen God noch waarheid is:
Wat hun eigen verstand bedenkt.
- O wee, hij die de kerk smartelijk ziek maakt ! -
Dat moet in plaats van de Bijbel staan.
De een kiest dit, de ander dat,
Het dwaze verstand is hun kompas.
Ze lijken op de doodgravers
Die, weliswaar van buiten prachtig,
Slechts stank en verrotting bevatten
En louter vuiligheid laten zien.
3. Aria A
Violino solo, Continuo
  Delg, o God, die onderrichten
En zo Uw woord verdraaien!
    Weer toch de ketterij
    En alle bedorven geesten,
    Want zij spreken zonder schaamte.
    Trotseer hem, die ons wil overmeesteren!
4. Recitativo B
Violino I/II, Viola, Continuo
  De armen zijn ontsteld,
Hun zuchtend steunen, hun angstig klagen,
Bij zoveel kruis en nood,
Door welke de vijanden vrome zielen plagen,
Dringt door in het genadige oor van de Allerhoogste.
Daarom spreekt God: "Ik moet hun Helper zijn!
Ik heb hun smekingen gehoord,
Het morgenrood van de hulp,
De stralende zonneschijn van de reine waarheid
Zal hen met nieuwe kracht,
Dat troost en leven brengt,
Verkwikken en vreugdig stemmen.
Ik wil Mij over hun nood ontfermen,
Mijn heilzaam woord zal de kracht van de armen zijn."
5. Aria T
Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
  Door het vuur wordt het zilver gezuiverd,
Door het kruis het woord waardig bevonden.
    Daarom zal een christen te allen tijde,
    Bij kruis en nood, geduldig zijn.
6. Choral
Violino I e Oboe I/II e Trombone I col Soprano, Violino II e Trombone II coll'Alto, Viola e Trombone III col Tenore, Trombone IV col Basso, Continuo
  Dat wilt U, God, rein bewaren
Voor deze slechte geslachten.
En houd ons bij U aanbevolen.
Dat zich niets met ons vervlecht:
die zulke goddeloze massa's om zich heen vinden,
Waar zulke ledige lieden
In Uw volk zijn verheven.


Besetzung   Soli: A T B, Coro: S A T B, Trombone I-IV, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit   18. Juni 1724
Text   1,6: Martin Luther (12. Psalm) 1524; 2-5: unbekannter Dichter
Anlass   2. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion   Aryeh Oron Julian Mincham

Bach Cantata Page