BWV 11   Looft God om zijn Rijk
Hemelvaarts-oratorium
1. (Coro)
Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
  Looft God om zijn Rijk,
Prijst Hem om zijn eer,
Roemt Hem om zijn pracht;
    Probeert zijn lof goed te beschrijven,
    Als u met gezamelijke koren
    Hem tot zijn eer een lied maakt!
2. Recitativo T
Continuo
  De Heer Jezus hief zijn handen op en zegende zijn apostelen. En, terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen weg.
3. Recitativo B
Flauto traverso I/II, Continuo
  O Jezus, is Uw afscheid al zo dichtbij?
O, is het uur al gekomen,
Dat wij U van ons moeten laten gaan?
O zie, hoe de hete tranen
Langs onze bleke wangen rollen;
Hoe wij naar U uitkijken;
Hoe ons bijna alle hoop ontvalt.
O, wijk toch niet van ons!
4. Aria A
Violini all' unisono, Continuo
  O, blijf toch, mijn allerkostbaarste leven;
O, scheidt toch niet zo snel van mij!
    Uw afscheid en uw vroege scheiden
    Brengt mij het allergrootste lijden.
    O ja, zo blijf nog hier,
    Anders zou ik totaal door pijn zijn omgeven.
5. Recitativo T
Continuo
  En Hij werd voor hun ogen opgeheven en steeg ten hemel. Een wolk nam Hem weg voor hun ogen en Hij zit aan de rechterhand van God.
6. Choral
Flauto traverso I/II in octava e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo
  Nu ligt alles onder U,
Uzelf uitgezonderd.
De engelen moeten, stuk voor stuk,
Tot U opgaan.
De vorsten staan ook op de weg
En zijn gewillig onderdaan;
Lucht, water, vuur, aarde
Moeten U ten dienste staan.
7a. Recitativo T B
Continuo
  Evangelist, twee mannen in witte gewaden
Tenor
Toen zij Hem nakeken, terwijl Hij ten hemel voer, stonden bij hen twee mannen in witte gewaden, welken zeiden:
beiden
Gij mannen van Gallilea, wat staat gij naar de hemel te staren. Deze Jezus zal terugkomen, zoals gij Hem naar de hemel hebt zien opgaan.
7b. Recitativo A
Flauto traverso I/II, Continuo
  Och ja! Keer spoedig terug:
Delg mijn treurig gemoed,
Anders zal mij ieder ogenblik
gehaat zijn en zal elk jaar hetzelfde zijn.
7c. Recitativo T
Continuo
  Evangelist
Zij echter aanbaden Hem, keerden zich van de bergen af om naar Jeruzalem te gaan. Deze berg heet de Olijfberg en staat dichtbij Jeruzalem. Hij staat op sabat-afstand. Daarvandaan keerden zij, met grote vreugde, naar Jeruzalem terug.
8. Aria S
Flauto traverso I/II, Oboe, Violini all' unisono
  Jezus, Uw genadevolle blik
kan ik toch bestendig zien.
    Uw liefde blijft achter,
    Zodat ik mij, hier in deze tijd,
    Aan de toekomstige heerlijkheid
    Op voorhand geestelijk kan verkwikken,
    Als wij eenmaal daar voor U staan.
9. Choral
Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
  Wanneer zal het toch geschieden,
Wanneer komt die lieve tijd,
Dat ik Hem weer zal zien
In Zijn heerlijkheid?
Gij dag, wanneer zal gij zijn,
dat wij de Heiland groeten,
Dat wij de Heiland kussen>
O, stelt u toch in!


Besetzung   Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit   19. Mai 1735
Text   Lukas 24,50-52, Apostelgeschichte 1,9-12, Markus 16,19; 6: Johann Rist 1641; 9: Gottfried Wilhelm Sacer 1697
Anlass   Himmelfahrt
Diskussion   Aryeh Oron Julian Mincham

Bach Cantata Page