BWV 10   Mijn ziel verheft de Heer
1. Coro
Tromba, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
  Mijn ziel verheft de Heer
En mijn geest verblijdt zich om God, mijn Heiland,
Want Hij heeft zijn nederige maagd aangezien.
Zie, van nu af zullen alle kindskinderen mij zalig prijzen.
2. Aria S
Oboe I/II all' unisono, Violino I/II, Viola, Continuo
  Heer, Gij die sterk en machtig zijt,
God, wiens Naam heilig is,
Hoe wonderbaar zijn Uw werken!
    U ziet mijn nederig persoon aan,
    U heeft aan mij zoveel gedaan
    Dat ik niet alles tel en bemerk.
3. Recitativo T
Continuo
  De goedheid en trouw van de Allerhoogste
Wordt elke morgen nieuw
En blijft altijd, voort en voort
Bij eenieder die, tezamen,
Naar zijn hulp uitziet.
En Hem in waarachtige vreze vertrouwen.
Daartegenover oefent Hij, met zijn arm,
Geweld uit
Aan degenen die noch koud,
Noch warm
In geloof en liefde zijn;
Die naakt, idioot en blind,
Die vol trots en hovaardij zijn,
Zal zijn hand gelijk kaf verstrooien.
4. Aria B
Continuo
  Geweldenaren stoot God van de stoel
Neer in de zwavelpoel;
De nederigen placht God te verheffen,
Zodat ze als sterren aan de hemel staan.
De rijken laat God naakt en ledig,
De hongerigen vult Hij met gaven,
Zodat zij op zijn zee van genade
Steeds rijkdom en overvloed hebben.
5. Duetto (e Choral) A T
Tromba e Oboe I/II all' unisono, Continuo
  Hij gedenkt de barmhartigheid
En helpt zijn dienaar Israël zich op te richten.
6. Recitativo T
Violino I/II, Viola, Continuo
  Wat God tegen de vaderen van de oude tijd
Gesproken heeft en wat Hij beloofd heeft,
Vervult Hij ook in werken en in de daad.
Wat God Abraham,
Toen Hij in zijn tent kwam,
Beloofd en gezworen had,
Is, omdat de tijd vervuld was, geschied.
Zijn zaad moest zich zo wijd
Als het zand aan de zee
En de sterren aan het firmament uitbreiden.
De Heiland werd geboren,
Het eeuwige Woord liet zich in het vlees zien,
Om het menselijke geslacht van de dood en alle boosheid
En van Satans slavernij,
Uit loutere liefde, te verlossen.
Daarom blijft het erbij,
Dat Gods Woord vol genade en waarheid is.
7. Choral
Violino I e Oboe I/II e Tromba col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo
  Geloofd en geprezen zij God de Vader en de Zoon
En de Heilige Geest,
Zoals het was in het begin en nu en altijd
En in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Besetzung   Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit   2. Juli 1724
Text   1,5: Lukas 1,46-55; 2-4,6: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters
Anlass   Mariae Heimsuchung (2. Juli)
Diskussion   Aryeh Oron Julian Mincham

Bach Cantata Page