BWV 1   Hoe schoon licht de Morgenster
1. Coro
Corno I/II, Oboe da caccia I/II, Violino concertante I/II, Violino ripieno I/II, Viola, Continuo
  Hoe schoon licht de Morgenster
Vol genade en waarheid van de Heer,
De zoete Wortel van Jesse!
U, Davidszoon, uit Jacobs stam,
Mijn Koning en mijn Bruidegom
Heeft van mijn hart bezit genomen,
Lief'lijk,
Vriendelijk
Schoon en heerlijk, groot en eerlijk, rijk aan gaven,
Hoog en zeer prachtig verheven.
2. Recitativo T
Continuo
  U ware God en Maria's Zoon,
U Koning van de uitverkorenen,
Hoe zoet is ons dit levenswoord,
Nadat de eerste vaderen al zowel
Jaren en dagen telden,
Dat Gabriël daar met vreugde
In Betlehem voorspelde!
O Zoetheid, o Hemels Brood,
Dat noch graf, gevaar, noch dood
Uit onze harten scheurt.
3. Aria S
Oboe da caccia, Continuo
  Vervul, hemelse, goddelijke Vlammen,
De naar U verlangende, gelovige borst.
De zielen ondervinden de krachtige drift
Van de vurige liefde
En smaken op aarde de hemelse lust.
4. Recitativo B
Continuo
  Een aardse glans, een lijf'lijk licht
Brengt mijn ziel niet in beroering;
Een vreugdeglans is mij van God ontsproten,
Want een volmaakt Goed,
's Heilands Lichaam en Bloed,
Is er tot verkwikking.
Zo moet nu
De overrijke zegen,
Die ons sinds eeuwigheid bepaalt
En ons geloof tot zich neemt,
Ons tot danken en prijzen bewegen.
5. Aria T
Violino concertante I/II, Violino ripieno I/II, Viola, Continuo
  Onze mond en snarenklank
Zullen U
Keer op keer
Dank en offer bereiden
    Hart en zinnen zijn verheven
    Levenslang,
    Met gezang
    Om U, grote Koning, te loven.
6. Choral
Corno I e Violino I col Soprano, Corno II, Oboe I e Violino II coll'Alto, Oboe II e Viola col Tenore, Continuo
  Ik ben toch zo oprecht blij
Dat mijn Schat de A en de O is,
Het Begin en het Einde;
Hij zal mij immers, naar zijn prijs,
Opnemen in het Paradijs,
Daarom klap ik in mijn handen.
Amen!
Amen!
Kom, Gij schone Vreugdekroon, talm niet lang,
U verwacht ik met groot verlangen.


Besetzung   Soli: S T B, Coro: S A T B, Corno I/II, Oboe da caccia I/II, Violino concertante I/II, Violino ripieno I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit   25. März 1725
Text   1,6: Philipp Nicolai 1599; 2-5: Umdichtungen eines unbekannten Bearbeiters
Anlass   Mariae Verkündigung (25. März)
Diskussion   Aryeh Oron Julian Mincham

Bach Cantata Page